Grond kopen per vierkante meter via Goedkopegrond.nl

Contact gegevens

Bosgrond in Nederland

Circa 60% van het bosgrond in Nederland (groter dan 5 hectare) is in bezit van publiekrechtelijke organisaties, waarbij dan voornamelijk gedacht moet worden aan Staatsbosbeheer, Dienst Domeinen, Ministerie van Defensie, provincies, gemeenten en waterschappen. Het overige bosgrond is in bezit van een groot aantal particuliere boseigenaren.

Eigendom bosgrond in Nederland, 1975-2009
eigendom-bosgrond-in-nederland
 

Particulieren kopen grotere percelen bosgrond in Nederland

In 2009 was ongeveer 1/6 van het bosgrond in Nederland, een totaal van ongeveer 51.000 hectare, in handen van 1.233 particuliere Nederlandse boseigenaren die geregistreerd zijn bij het Bosschap. Dit betreft boseigenaren met meer dan 5 hectare bos.

Het particulier bezit is door de jaren afgenomen, er worden echter wel steeds grotere stukken bos aangekocht. Zo was in 1975 nog ongeveer 82.000 hectare in particulier bezit en telde het in 1975 2.300 geregistreerde boseigenaren tegenover 1.722 in 2009. De geregistreerde oppervlakte aan bos- en natuurterreinen nam over dezelfde periode toe van ongeveer 250.000 ha naar 285.880 ha.

Wilt u ook bosgrond in Nederland bezitten? Bekijk hier ons perceel in de verkoop »
 

Het soort bosgrond in Nederland

Veel natuurlijke vormen van bodemgebruik zijn sterk in oppervlakte afgenomen, met uitzondering van bos en moeras. Ook het percentage landbouwgrond is in de afgelopen 50 jaar afgenomen.

De oppervlakte van de verschillende vormen bodemgebruik tussen 1950 en 1990 zijn aanzienlijk veranderd. Met name de afname van het areaal kwelders, heide, stuifzand en hoogveen is groot. Daarentegen is de hoeveelheid bos in deze periode toegenomen, voornamelijk door de toename van de hoeveelheid loof- en gemengd bos. De totale oppervlakte bos in 1990 was 329.390 ha, in de verhouding: 36% loofbos, 41% naaldbos en 23% gemengd bos.

Wilt u ook bosgrond in Nederland bezitten? Bekijk hier ons perceel in de verkoop »
 

Bronnen: